Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Mocht u het  uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, schriftelijk richten tot de directie.

Komt u er met uw tussenpersoon niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is het onanfhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie schriftelijk een klacht indienen.

Op www.KiFiD.nl (http://www.kifid.nl) vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Ons Kifidnummer is 300.007640.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 0512-361046